A A A

Aktivita stanic v 1. subregionálu

V 1. subregionálu je možno získat diplomové body od těchto stanic:

 

OK1KCB - 2 m / 70 cm

OK1KWV - 2 m / 70 cm

OK1AOU - 2 m QRP

OK1DCX - 2 m / 70 cm QRP

OK1DDV - 2 m / 70 cm

OK1PV - 2 m / 70 cm

OK1UBB - 70 cm

OK1VBN - 70 cm

OK1KJD - 2m