A A A

DIPLOM OL750CB

Diplom k výročí 750 let města České Budějovice

 

Pořadatel: Radiokluby OK1KCB, OK1KJD, OK1KWV České Budějovice

 

Termín: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

 

Podmínky: Získání 750 bodů za navázání spojení s českobudějovickými stanicemi podle následujícího klíče:

Zvláštní stanice OL750CB – 150 bodů KV/ 250 bodů VKV

Kolektivní stanice OK1KCB, OK1KJD a OK1KWV – 100 bodů KV / 150 bodů VKV

Ostatní stanice se stálým QTH v Č. Budějovicích 50 bodů KV/ 75 bodů VKV

 

Platná spojení:

Do diplomu platí spojení se stanicí OL750CB a se stanicemi, které mají stálé stanoviště v Českých Budějovicích a to i když vysílají z jiného stanoviště, například při závodech, programu SOTA a podobně.

S každou stanicí lze započítat po jednom spojení na každém pásmu, nebo spojení jiným druhem provozu. Pro diplom lze započítat spojení CW, SSB, FM (včetně spojení přes převaděče) a DIGI (bez rozlišení druhu módu).

 

Aktivita stanice OL750CB bude průběžně zveřejňována na www.myslivna.info.

 

Diplom bude vydáván v elektronické formě zdarma na základě žádosti, která bude obsahovat výpis spojení ze staničního deníku (nejlépe v některém z elektronických formátů – ADIF, EDI, CABRILLO a podobně). Pořadatel si provede kontroly dle vlastních deníků. Žádost o vydání diplomu zasílejte e-mailem na adresu: diplom@myslivna.info

 

Bližší informace včetně aktualizovaného seznamu českobudějovických stanic budou na webu www.myslivna.info.