A A A

Páteční QRP aktivita

Petr OK1DPX dává na všeobecné vědomí informaci o zahájení páteční QRP aktivity:

 

Zdravíme všechny členy OK QRP klubu,

pro letošní 30. výročí trvání našeho OK QRP klubu jsme připravili pěkný diplom za 30 QSO se členy OK QRP klubu v průběhu tohoto roku.

 

Pro snadnější získání potřebných spojení byla v OQI 94, na str. 4 vyhlášena páteční QRP aktivita na libovolných bandech.

Nyní ji upřesňujeme, abychom se snadněji na bandech našli.

 

Zkusíme to takto:

 

QRP aktivita se bude konat každý pátek

mezi 14 a 18 UTC, od 7027 do 7030 kHz (doporučujeme nepoužívat kmitočty nad 7030 kHz, aby nedocházelo k rušení na SOTA frekvencích),

mezi 18 a 22 UTC, od 3557 do 3563 kHz.

 

Připomínáme, že se při spojení používá výkon max. 5 W a předává se členské číslo OK QRP klubu.

Další podrobnosti, zejména kam poslat deník a co má obsahovat, viz OQI 94, str. 4.

 

Těšíme se s vámi na setkání na 40 a 80 m, poprvé v pátek 19. září 2014 a potom všechny další pátky do konce roku.

 

OK QRP klub má v současnosti přes 290 aktivních členů. Tento e-mail rozesíláme těm členům, jejichž e-mailové adresy známe.

 

 

73 Petr, OK1DPX

za redakci OK QRP INFO